torsdag, mars 22, 2018

Korsets sentralitet

Vi begynner å nærmere oss den strålende påskedagen. Søndag er det palmesøndag. Vi går inn i en tid hvor en svært dramatisk historie skal gjenfortelles. Det opptar mine tanker for tiden. Når jeg leser evangelietekstene slår det meg hvor lite interessert disiplene er, når Jesus forteller dem om sin nært forestående lidelse og død. Da skifter de fort emne. Det har slått meg at det ikke er så mye annerledes i dag. Vi viker unna lidelsen, og vil ikke høre for mye om at Jesus måtte lide og dø. Det passer ikke inn i moderne tankegang. Krybben tiltaler oss, det samme gjør oppstandelsen og himmelfarten og pinsen. Da er det annerledes med korset. Det har vi ikke lenger så mye fokus på.

Men etter himmelfarten og pinsen talte de første kristne om korset hele tiden. "Jeg vil ikke vite noe annet ...", skriver apostelen Paulus. Tro hva han hadde sagt om vår tids fokus på positivt selvbilde, helse og velstand? Om å lykkes i livet? Han som selv led så mye for evangeliet.

Til menighetene i Galatia-området, skriver Paulus:

"Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden." (Gal 6,14)

Dette verset tar jeg med meg disse dagene som er igjen før jeg nok en gang kan feire Kristi seierrike oppstandelse over døden.

Jeg vil bruke dagene til å granske hva Skriften har å si om korset - både den vertikale og den horisontale delen av det. Korset handler om Gud, men også om mennesket.

"Aksepter ikke en lettvint vei," skriver Aiden Wilson Tozer (1897-1963), og legger til: "Ikke tillat deg selv å bli kjælt med til du sovner i en komfortabel kirke, tømt for kraft og uten frukt. Mal ikke korset eller dekk det til med blomster. Ta det for hva det er, slik det er, og du vil finne den robuste veien til død og liv. La det drepe deg fullstendig." (Min oversettelse fra 'Coddled or Crucified i boken: A.W.Tozer: The radical Cross. Living the Passion of Christ, Wing Spread Publishers, 2006)

Appstelen Paulus har en stor bekymring. Til den kristne forsamlingen i Korint, skriver han:

"... men for å forkynne evangeliet, ikke med visdomstale, FOR AT IKKE KRISTI KORS SKULLE TØMMES FOR KRAFT ..." (1.Kor 1,17. Bibelen Guds Ord)

Er vårt budskap tømt for kraft? Forandrer det noe? Om så ikke er tilfelle er det da fordi vi ikke forkynner Jesu Kristi kors. For, sier apostelen, "ordet om korset ... er Guds kraft." (v.18)

onsdag, mars 21, 2018

Når livet endres og vi må slippe taket og finne vår identitet på nytt

I forlengelsen av det jeg skrev om hvordan Guds kall og tjenesten for Gud kan forandre seg gjennom årenes løp, blant annet gjennom endringer i våre liv gjennom sykdom, alderdom og andre omstendigheter, henviser søster Sofie til Corrie ten Boom (bildet):

"Under 2. verdenskrig organiserte den hollandske forfatterinnen Corrie ten Boom en motstandsbevegese som reddet hundrevis av jøder fra utryddelsen. Hun gjorde det med sitt eget liv som innsats, hvilket krevde heroisk mot. Etter krigen tok hun initiativet til et annet risikofylt oppdrag. Men hun konstanterte at hun ikke hadde mot til å gjennomføre dette. Det var ikke lenger hennes kall. Mot var ikke hennes 'eiendom',  og hun måtte ganske enkelt akseptere det. Men så kunne hun gå inn i andre oppgaver og tjene på en ny måte gjennom å skrive og forelese."

Så legger søster Sofie til:

"Når man gjør saker for andre identifiserer man seg lett med sin funksjon og de privilegier den fører med seg. Kanskje våker man over den og er forferdelig redd for å slippe taket i den, for det ville innebære at man døde litt og ble konfrontert med sin egen indre tomhet."

Så sant dette er.

Hvor har jeg min identitet? I det jeg gjør eller i hvem jeg er? Og hvem er jeg i så fall? Dette er tanker jeg sysler med om dagen, og som opptar meg.

tirsdag, mars 20, 2018

Sorg, avmakt, stillhet og bønn

Jeg kjenner på en usigelig tretthet, tristhet, avmakt, i det jeg leser Facebook innlegg og kommentarer, fra mine trossøsken i dag. Sterke ord, ord fulle av bitterhet, personkarakteristikker, utfall mot andre - og jeg undres: hvor er Kristus blitt av? Troen handler plutselig om hvilken side av politikken vi står for.

Ærlig talt: jeg orker ikke mer av dette.

Jeg trenger luft.

Mer og mer forstår jeg de som trakk seg ut i ødemarken og ørkenen for å være i stillheten alene med Gud. De som var trette av den tidens kirkepolitikk, maktkonstellasjoner, politiske intriger. De så hvordan kirken bli mer og mer et sted for rivaliseringer, partidannelser, maktutøvelse. De drømte om kirken slik den var: full av nåde og Den Hellige Ånd, av kraft, vitalitet, av tegn og under, av enhet, solidaritet med de marginaliserte og fattige.

Jeg leser om den hellige Columba for tiden. Om at han tilbrakte tiden i sin celle med å be Salmene. "Han ble gitt navnet Colum-Kill (Colum av Kill, av cellen) fordi han så ofte kom ut av cellen hvor han hadde bedt Salmene, ifølge den eldgamle irske utgaven Leabhar Breac." (Kathie Walters: Columba - The Celtic Dove. The prophetic and supernatural ministry of Colomba of Iona, A.D. 521-AD 597. Good News Ministries, 1999, side 12)

Slik vil jeg leve. Jeg tenker også på ordene fra Apg 6,4: "Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med Ordet."

Hvordan det skal gå med norsk kristenhet, vet jeg ikke. Jeg kjenner bare på en stor sorg når jeg leser mange av dagens kommentarer. De minner lite om Kristus, og Åndens frukt. Kirken er sannelig åndsfattig.

For min del vil jeg bruke mer tid i stillhet, taushet og bønn.

Hvem lytter vi til? Tilbringer vi tid i Herrens fortrolige råd?

I går leste jeg noe som går rett inn i den virkeligheten vi befinner oss i som Guds folk i Norge i dag. Det store spørsmålet er: Hva former vår virkelighet? Hvem lytter vi til? Her er hva R. Loren Sandford (bildet) skrev. Han er en anerkjent profetisk røst med stor integritet:

"Jeg har tilbrakt hele dagen i bønn. Bare vært sammen med Herren i tilbedelse. Vanligvis holder jeg meg oppdatert med hensyn til nyhetsbildet, men jeg erkjenner at plugger jeg med på FOX News, vil den giftånden det representerer forgifte min ånd, og klikker jeg meg på CNN, MSNBC eller andre vestreorienterte medier, så er det bare en annerledes form for gift. Uansett retning så er det gift. Det hele koker ned til fore hatet og splittelsen. Jeg trenger å følge med på hva som skjer rundt om i verden, men jeg kommer til å bruke langt mindre tid på det enn jeg noensinne har gjort."

Herrens folk må høre fra Herren! Det gjør vi bare knelende i vårt lønnkammer.

I 2.Kongebok finnes det en veldig interessant beretning. Det fortelles om kongen i Syria som ligger i krig med Israel. Det var tydelig at Israel satt inne med informasjon som gjorde at kongen i Syria mistenkte at de hadde en spion blant seg. Da er det en av kongens menn som sier:

"Det er Elisa, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge, hvert ord du taler i ditt sengekammer." (2.Kong 6,12)

Slik burde det være! Mer enn noensinne trenger vi profetiske vektere som lever slik med Gud at de hører fra Ham - og Ham alene! Herren spør, gjennom profeten Jeremia:

"Men hvem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte Herrens ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?"

Kanskje skyldes mye av forvirringen i vårt land i dag med hensyn til den alvorlige situasjonen vi befinner oss i åndelig, at vi bruker veldig liten tid i vårt lønnkammer. 

mandag, mars 19, 2018

Om å be i en urolig tid for Norge

Vi er inne i et skjebnedøgn hva angår den politiske situasjonen i Norge. Hva dette døgnet vil bringe er det ingen av oss som vet - bare Gud. Som kristne er det vårt primære kall - fremfor alle ting sier Skriften - å be for konger og alle som er i høye stillinger. Menigheten skal være sannhetens støtte og grunnvoll, og vi er kalt til å være både salt og lys. Vi representerer Guds rike, med de verdiene dette riket har.

Men hvordan skal vi be? Jeg ser pastorer og bønneledere ta stilling og fremmer sine synspunkter, enten det går i favør av Listhaug eller ikke. Den ene mener det ene, den andre noe helt annet. Selvsagt er det lov å ha sine meninger, men jeg synes dette er vanskelig. Burde vi fronte så sterkt våre egne meninger, våre egne politiske preferanser? Er vi i ferd med å skandalisere hele evangeliet, og gjøre det til - i dette tilfellet - å handle om vi er for eller imot justisministeren? Er Gud på parti med Listhaug, og mot Støre, eller er han for Støre og mot Listhaug. Er det plass for både de som stemmer FrP og de som stemmer SV i samme menighet?

Jeg kjenner på sorg over at vi nå fremstår så splittet, så politiserte og fragmenterte. Det er blitt vanskelig å formulere bønner, som ikke er manipulerende, hvor vi i bønnen ikke ber til Gud, men preker våre egne politiske standpunker og hvor vi måler hverandres 'åndelighet', om vi tilhører tilhengerskaren til Listhaug eller ikke.

Jeg tror Gud er mye større enn den politiske diskusjonen vi er inne i nå. Derfor er det så trist når en bror i Herren står imot en annen bror, og blir sure på hverandre.

La oss forenes i bønn for Norge, og overlate til Herren hvilke ledere Han vil gi oss. De ledere vi får avspeiler i grunnen hvordan det står til i dette landet. Herren har sine planer. La oss be om at Han setter de ut i livet. La oss søke Herren for å få del i hva som ligger på Hans hjerte for Norge.

Sant nærvær

"Å være hos en venn som lider mye er ikke enkelt. Man kjenner seg besværet. Man vet ikke hva man skal gjøre eller si eller hvordan man skal reagere på hva man får høre. Det er fristende å si slikt som mer bunner i sin egen redsel enn i omtanke til den som plages.

Iblant sier man omtrent slik: 'Det virker som du har det mye bedre i dag enn i går,' eller 'Du blir snart deg selv igjen', eller 'Du kommer sikkert over det her.'

Men ofte vet man at dette ikke er sant, og det vet vennen også.

Vi trenger ikke holde på med å leke med hverandre. Vi kan bare si: 'Jeg er din venn, jeg er glad for å være her hos deg.'

Vi kan si det ved å bruke ord eller gjennom en berøring eller taushet. Iblant er det bra om man sier: 'Du trenger ikke prate. Sov litt. Jeg er her hos deg og tenker på deg, ber for deg, elsker deg.'

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Visdom når livet kjennes tungt

En bok er blitt meg til stor hjelp den siste tiden. Egentlig har jeg  lest i den ganske lenge, og burde vært ferdig for lengst, men av en eller annen grunn har jeg ikke kommet lenger enn til side 96. Nå tror jeg det er en mening med det!

Søster Sofie O.P, tilhører dominikanerne og lever i St.Dominikus kloster utenfor Lund i Sverige. Jeg vil tro vi er omtrent like gamle. Hun har skrevet flere bøker, blant annet en svært velskrevet bok om kroppens teologi, men den jeg leser er denne: Vilket himla liv.

I den skriver søster Sofie noe om noe som berører meg så sterkt, nemlig om kallet og hvordan det kan endre seg når livet endrer seg, som for eksempel når man blir alvorlig syk.

Søster Sofie skriver om de gavene Gud har gitt oss: "Det skjer at gavene blir tatt fra oss. Om Gud vil så får vi dem tilbake på en ny måte langt senere, kanskje man da allerede har sluttet å tenke på dem."

Det er så lett at gavene Gud har gitt oss, kallet Gud har gitt oss, blir vår identitet. Men det er Jesus, Hans liv, som må bli vår identitet. Dette er lettere sagt, enn gjort og det å slippe tak i ens gave og kall er ikke gjort i en håndvending.

Søster Sofie forteller om en prior i et kloster som hadde et klostermedlem som var en svært begavet komponist. Prioren ba denne broderen om å legge musikken til side. Han gjorde det for å prøve ham. Det var ikke lett for denne broderen, særlig ikke når inspirasjonen kom til å komponere ny musikk. Men han adlød. Og litt om litt oppdaget han at de gavene han ble tvunget til å ofre kom tilbake til ham på en eller annen måte, om han bare fortsatte å tjene i andre oppgaver. Iblant i form av ny musikk, lengre fremme, men også i form av andre gaver som større tålmodighet, ydmykhet, sinnets fred eller en følelse av frihet.

"Det hører med til ydmykheten å bekrefte sine gaver," skriver søster Sofie og så legger hun til: "Ydmykhet handler ikke om å si at man er dårlig til å gjøre ting, men har med sannhet å gjøre." Så siterer hun fra boken: "Icke vetandets moln": "Hvert menneske som virkelig ser og oppdager seg selv slik som hun er, er virkelig ydmyk." Så legger søster Sofie til: "En overdreven selvforakt er en annen form for stolthet."

Søster Sofie understreker sterkt at en gave vi får ikke er et mål i seg selv.

"Man må ikke klamre seg til dem og forveksle dem med sin identitet. Vi har bare fått dem til låns og forvalter dem så lenge Gud vil. En ny utnevning, sykdom eller ganske enkelt vår alder kan gjøre at vi må slippe tak i alt dette. Iblant drar Gud resolutt tilbake sin nåde, slik at vi ikke lenger klare å utføre det vi skal. Da gjelder det å være følsom og slippe taket, hvilket for det meste er svært vanskelig."

Dette treffer meg der hvor jeg befinner meg i livet akkurat nå. Jeg er kanskje ikke alene om det.

søndag, mars 18, 2018

Hva skjer etter 2024?

Man trenger ikke være profet for å forutsi valgresultatet i Russland. Resultatet var allerede gitt da innbyggerne i det veldige russiske riket gikk til valgurnene. Dagens valg er ikke det som er spennende med hensyn til Russlands fremtid. Det som er spennende er det som skjer etter 2024. Etter at den moderne tsaren har abdisert. Men mindre han klarer å endre grunnloven, slik at han kan fortsette å regjere etter 2024. Da vil Vladimir Putin være 71 år. Det er ingen alder for et russisk statsoverhode. Vi husker vel alle de gamle mennene stående på muren ved Kreml.

Helt siden jeg var en ung mann har jeg elsket Russland.

Fascinasjonen av det veldige russiske riket begynte med Fjodor Dostojevskij, Nikolai Gogol, Ivan Turgenjev og ikke minst Leo Tolstoj. Jeg var ikke så gamle karen før jeg kastet meg over de store russiske forfatterne. Og ble så betatt at jeg drømte om å få komme til Russland en dag. Det fikk jeg da også, flere ganger. Det skjer noe med meg når jeg møter russere, og helt siden jeg ble en kristen i 1972 har jeg hatt et kall til de slaviske nasjonene. Tårene kommer lett når jeg møter noen av de mange flotte slaviske folkene.

Tidlig kom også engasjementet for forfulgte kristne bak det som engang het Jernteppet, og i 1988 gjorde jeg mine første djupdykk i ortodoks teologi etter først å ha lest 'En russisk pilegrims beretning', om Jesusbønnen. Engasjementet for forfulgte kristne skulle føre til et sterkt engasjement for Misjon bak Jernteppet, og senere ansettelse som redaktør av Ropet fra Øst. Den ortodokse teologien skulle hjelpe meg til å fordjupe min relasjon til Jesus, helt frem til i dag.

Fantastisk mye flott har skjedd i Russland etter Sovjetunionens fall. Ikke minst på det religiøse område. Den russisk-ortodokse kirke har reist seg som en fugl Føniks fra asken etter de voldsomme og grusomme forfølgelsene under kommunisttiden. Det er også sant når det gjelder de evangeliske kristne samfunnene i Russland, ikke minst baptistene. Ser man bort fra de høye aborttallene, har Russland holdt stand mot det moralske forfallet i Vesten. Det finnes fremdeles mange gudfryktige russere.

Men den nære forbindelsen mellom Den russiske ortodokse kirken og Vladimir Putin og hans regjering er også bekymringsverdig. Det gjelder ikke minst den nye religionsloven, som har skapt store begrensninger for virksomheten til frie evangeliske forsamlinger i landet. Selv om den nye loven har ment som et bolverk mot fremvoksende radikalisert Islam, har loven også fått mange negative følger for kristne fra andre trossamfunn enn den ortodokse. Menneskerettighetssituasjonen i Russland er også bekymringsfull.

En hel generasjon russere har vokst opp uten å kjenne noen annen statsleder enn Vladimir Putin. De stemmer på ham. Ikke bare fordi det reellt ikke finnes andre alternativer, men fordi han for dem er en garantist om et sterkt og forutsigbart Russland, ikke minst hva angår deres utdannelse og fremtidige arbeid.

Det finnes ingen kronprins. Hva som skjer etter 2024 er det ingen som vet. Vladimir Putin dukket plutselig opp på scenen når tiden var inne. Slik vil det nok også være ved valget i 2024, om da ikke Putin velger å forbli det nærmeste russerne kommer de eneveldige tsarene. Kanskje er det bra for Russland. Det er en nasjon av så mange folkegrupper, så mange motsetninger, av så mange spenninger, at det skal til litt muskelmasse for å holde det hele sammen.

Det er mange gode grunner til å velsigne vår nabo. Russerne kom oss til unnsetning under 2. verdenskrig. De mistet mange mann for Norges frihet. I tillegg til det befant det seg 107.000 russiske krigsfanger i Norge. Mange av dem led forferdelig. 13.700 av dem døde og er gravlagt her i landet. Det burde vi ikke glemme. La oss be for Russland, for våre trossøsken, og for alle de som styrer, enten de store eller de små.

Israel - et mirakel

"I 2000 år har vi ventet på dette øyeblikket - og nå er det her. Når tidens fylde har kommet kan ingen holde Gud tilbake."  (David Ben Gurion, Israels statsminister, 1957)

"Med Israels tilbakekomst, har et av de største miraklene i verdenshistorien funnet sted: et folk uten land, uten konger, prinser eller et tempel for omtrent to tusen år, spredt rundt omkring i nasjonene, grusomt forfulgt gjennom historiens gang, gjentatte ganger truet med å bli utryddet, som kulminerte i 'den endelige løsningen', i vår egen tid - dette folket, spredt som 'tørre ben' over hele jorden, er blitt samlet sammen som en nasjon, og over natten blitt en levedyktig stat." (Israel - mitt utvalgte folk).

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Billedtekst: David Ben Gurion.

Maria!

Det er noe spesielt med Maria. Det kommer vi ikke utenom. Hun er ikke som andre kvinner. Den unge jødiske jenta bar Gud under kjolelivet.

Jeg leser ordene fra Matteus: "For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd." (Matt 1,20)

Om ni måneder skal vi igjen feire dette barnets fødsel. Frelserens fødsel.

Derfor priser vi henne salig. Det er helt bibelsk! "Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig." (Luk 1,48)

Det er mye å glede seg over og være takknemlig for på Maria budskapsdag, som er i dag. Ikke minst for det offer Maria var villig til å ta. Det kunne umulig være lett å være med barn og ikke være gift på den tiden.

Men nå tok Josef ansvar! Det burde vi takke ham for. Det kunne ikke være lett for ham heller. Han var jo ikke far til barnet: "Josef ... tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn." (Matt 1,24-25)

På Maria budskapsdag er det den blendende vakre Magnificat som gjelder - Marias lovsang. Den er virkelig verd et bibelstudium i seg selv, men det får bli en annen gang. Det jeg vil understreke ved Marias budskapsdag i år er dette: Maria hadde stor kunnskap om Skriften! Det viser hennes lovsang til fulle, og det var slett ikke vanlig på Jesu tid. Det er mye som tyder på at Maria var det vi kaller en 'tsadikk', som betyr 'rettferdig'. Dette var den rest som var igjen i Israels folk som var gudfryktige, som studerte Skriftene og lengtet etter Messias. Lukas forteller oss om flere av dem: Om foreldrene til han som skulle bli døperen Johannes, om gamle Simeon og Anna. De var 'tsadikker', mennesker som var erklært rettferdige. Dette var bederne i landet.

Maria var ikke tilfeldig valgt blant mange andre. Hun var utvalgt av Herren selv til denne hellige oppgaven. Men hum måtte likevel si ja. Hun kaller seg selv "Herrens tjenestekvinne".

Der har vi også noe å lære av Maria.

Hva svarer vi når Herren kaller oss til de for oss umulige oppgavene i livet? Er vi like tjenestevillige?

lørdag, mars 17, 2018

Hl.Patrick og 'Val of the Angels'

Underlig å feire Hl.Patrick fra sofaen, men slik ble det i dag. Hl. Patricks dag er jo først og fremst en gledens dag, ikke bare for irene, men for alle oss som føler oss beslektet med den keltiske spiritualiteten. Den er jo tross alt våre kristenrøtter.

Det er mye som kunne sies om Hl.Patrik, Irlands nasjonalhelgen. Mens jeg har inntatt horisontalen fordi beina ikke vil bære meg, så har jeg tenkt på 'Englenes dal' i Bangor i Nord-Irland. "Val of Angels'. Hl.Patrick kom dit en gang. Han var på gjennomreise og rastet på dette stedet. Da så han hele området fullt av engler, som også hadde slått leir. Her skulle det senere etableres et kloster, hvor lovsangen og bønnene lød 24/7 i 150 år.

Akkurat DET begeistrer meg i dag.

Det finnes spesielle steder hvor Guds nærvær er påtagelig. Det kelterne kaller 'thin places', hvor det bare er en flortynn hinne mellom himmel og jord.

Og det finnes hellige menn - og kvinner.

Som bærer med seg et Guds nærvær som også er påtagelig. Hl. Patrick (385-461) var en av dem.

Kanskje vi burde mer regne med englenes nærvær når vi kommer sammen for å tilbe og lovprise Herren. Jeg var sammen med en gruppe musikere med profetisk gave på bønnekonferansen på Grimerud. Jeg var så heldig å få be sammen med dem. Det var en sterk opplevelse. To av dem fikk uavhengig av hverandre en sterk fornemmelse om at englene fra Bangor var sammen med oss under konferansen på Grimetud. Det tror jeg så gjerne. Jeg har aldri sett en engel, men jeg har flere ganger hatt fornemmelsen av at de har vært i rommet der jeg har vært.

Skammelig minnemarkering i Riga

Hundrevis av mennesker deltok i den årlige minnemarkeringen for SS veteraner i Latvias hovedstad Riga i går. Flere sto langs ruta og delte ut blomster til veteranene, samt til høyreekstreme og nynazister som deltok. Politiet arresterte en mann som holdt en plakat som viste soldater som drepte jøder under 2.verdenskrig.

Det er Times of Israel som melder dette.

Latvia er det eneste landet i Europa som tillater en slik skammelig markering, hvor hensikten er å hedre de som deltok i nazistenes grusomheter. Marsjen arrangeres av lokale veteraner fra to SS-divisjoner, som begge utgjorde Den latviske divisjonen under 2.verdenskrig. Disse soldatene kjempet under banneret til SS, Nazi-Tysklands grusomme og beryktede sikkerhetspoliti.

Selve demonstrasjonen samlet seg rundt Frihetsmonumentet i Riga. Politiet tillot ikke motdemonstrasjoner, men noen få markerte sin avsky ved å vise plakater hvor det ble tatt klar avstand fra nazi-sympatisørene.  De som delte ut blomster til de marsjerende veteranene, høyreekstreme og nynazister, var lokale borgere av Riga.

70.000 jøder bosatt i Latvia før 2. verdenskrig ble drept av nazistene.

Et forslag om å gjøre 16. mars til en minnedag for en nasjonal minnedag for disse legionerene ble nedstemt i det latviske parlamentet samme dag.

Billedtekst: Veteraner fra SS sammen med høyreekstreme og nynazister demonsrerte i Riga fredag. De fikk blomster fra lokale borgere av Latvias hovedstad. (Foto: Times of Israel).

Der sorgen og dansen møtes

"... en tid for å sørge, en tid for å danse..." (For 3,4). Men sorgen og dansen er aldri helt atskilte. Det er ikke sikkert at de kommer rett etter hverandre. De kan faktisk være der samtidig. Sorgen og klagen kan vendes til dans og dansen vendes til sorg og klage uten at man kan se tydelig hvor den ene slutter og den andre begynner.

Ofte lar klagen og sorgen utforme dansen mens dansen skal rom for klagen og sorgen. Vi mister en elsket venn, og midt i tårene oppdager vi en merkelig glede. Vi feirer en fremgang, men midt under festen kjenner vi på djupt vemod. Klage og dans, sorg og latter, vemod og glede - dette hører sammen akkurat som klovnen med et ansikt av preget av sorg og klovnen med et ansikt preget av glede, får oss til både å gråte og le. La oss forvente oss at det vakre i livet blir synlig når klagen og dansen berører hverandre."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Om å være et annet sted - og følelsen av å være et annet ste

I dag skulle jeg vært et annet sted. I stedet sitter jeg hjemme. Det er 16 minus utenfor. Strålende vær. Men egentlig skulle jeg vært i Arendal for å ha seminar i baptistkirken der. Slik skulle det ikke bli. Torsdag opplevde jeg to besvimelsesanfall, et rett før jeg skulle ha seminaret for pastorene i Misjonskirken Norge, og det andre i en butikk i Grimstad. Men May Sissel og jeg valgte likevel å reise til gode venner i Kristiansand for å overnatte der i håp om at jeg skulle bli noe bedre. Slik skulle det ikke gå. Etter å ha konferert med fastlegen, valgte jeg å følge hennes råd om å reise hjem.

Arendal baptistmenighet viste stor forståelse og raushet, men det er ingen god følelse å føle at man svikter. Jeg gledet meg og så virkelig fram til å møte vennene der. Så selv om været er strålende her, så kjennes det heller tungt ut. Men jeg håper at vi skal finne en ny dato for et besøk i Arendal baptistmenighet senere.

Alt blir ikke alltid som man planlegger. Noen ganger skjer det ting man ikke forstår. Dette er et slikt tilfelle. Det kjennes i grunnen ganske meningsløst ut.

Men jeg har lagt alt i Guds hender. Livet mitt, og denne spesielle situasjonen. Det kjennes trygt. Og rett. Og viktig.

Og jeg gir ikke opp. Det kommer dager etter disse, og jeg ønsker å bruke denne skrøpelige kroppen i tjeneste for Guds rike. Det er Herren som eier den.

Jeg er ikke blitt venn med rullestolen jeg har fått. Har tenkt at den skal få stå der til jeg må bruke den. Men nå ser det ut til at jeg må forsøke å bli venn med den siden beina ikke vil bære meg.

En stor takk til alle som har bedt og ber for May Sissel og meg og familien vår. Det setter vi stor pris på. Denne helgen blir det hvilehelg på oss.

May Sissel tok bilde av meg på hotellrommet vi hadde på Strand Hotel Fevik. Vi bodde på samme værelse som forfatteren Roald Dahl gjorde. Herfra skrev han flere av sine bøker, og fra vakre Fevik fikk han ideer til nye. Uten sammenligning forøvrig, så er jeg veldig takknemlig for at jeg fortsatt kan skrive. I det siste har jeg fått mange gode tilbakemeldinger på at flere er blitt berørt og velsignet av noe av det jeg har skrevet. Det er jeg både ydmyk og svært takknemlig for.

fredag, mars 16, 2018

"Suset i den grå novemberluftens havomsuste furutrær"

I går satt jeg lenge og så bølgene slå inn mot stranden utenfor Strand Hotel Fevik. Jeg er så fascinert av havet. I går var jeg på en lang reise, mens jeg stirret på havet. Og det var så godt å be. En strofe av et dikt av Gunnar Reis Andersen kom til meg:

"... suset i den grå novemberluftens havomsuste furutrær..."

Det passet så uendelig godt. Selv om vi skriver mars, så lignet gårsdagen litt på en grå novemberdag, og rett utenfor vinduet sto det noen flotte furutrær. Bendt og formet av vinden.

Seminaret jeg holdt for pastorene og lederne i Misjonskirken Norge ble godt tatt imot. Gode samtaler etterpå.

Men en drøy time før jeg skulle holde seminaret fikk jeg et besvimelsesanfall og holdt på å gå ned for full telling. Heldigvis var May Sissel ved min side, så hun kunne holde meg. På tur videre fra Fevik til Kristiansand, stanset vi for å handle i en butikk, og der skjer det igjen. Takket være May Sissel gikk det bra denne gangen også. Men man blir litt redd. Det er som om alle krefter viskes ut av kroppen. Men jeg kjente at noen ba for meg og bar meg i bønn mens jeg holdt seminaret mitt. Jeg er i Herrens hender. Da kan ingen ting virkelig vondt henne meg. Jeg er trygg. Men kroppen er sliten og slitt. Parkinsons er en hard bekjentskap.

Strofen fra Gunnar Reis Andersens dikt er fra diktet Røsten. Det er et dikt som har betydd mye for meg:

Spør du, vandrer, hvem jeg er,
svarer jeg deg: -En usynlig.
Jeg er bare dette her-,
stenene i stranden-, suset
i den grå novemberluftens
havsomsuste furutrær.

Spør du ennu hvem jeg er,
svarer jeg deg: -Jeg er tyngden
av en dyp og rik erindring;
gullet på de mørke skjær
før det mørkner stumt og kaldt-,
en usynlig som ser alt-,
blind av glans fra diamanter
i den grå novemberstrandens
hvite rand av salt.

Er det ennu ikke nok-,
spør du nok en gang og stirrer
på en værslitt måkeflokk,
svarer jeg deg mens jeg tvinger
dine øyne til å finne
et skjelett med brukne vinger
som en dønning slår i blinde
mot en gullrød rulleblokk-:

Jeg er dette og en sommer
som er sluknet.
Død og druknet
er jeg også-, død og borte
i det bunnløst grå og sorte-,
derfor nær som ingen annen
denne høst-strands diamantglans
i en sneblek rand av salt-:

Under lysene som brenner
bak de hvite vintre er jeg
allerede ett med lyset
fra det endeløse Alt.